0

Hvorfor måle laktat?

For deg som driver med utholdenhetstrening er det viktig å vite hva som er din terskelfart. Terskelfart er ofte omtalt som laktatterskel, anaerob terskel eller melkesyreterskel. Denne terskelen forteller deg noe om akkumuleringen av laktat i blodet. For stor grad av laktat medfører at muskulaturen “stivner”. Ved rolig jogg vil oksygenregnskapet være positivt og laktaten lav, kroppen eliminerer tilstrekkelig laktat uten problemer. Ved høyere intensitet vil graden av laktat i blodet øke og slutt nå et skjæringspunkt. Dette punktet kalles på folkemunne melkesyreterskelen. Ved terskelfart er det likevekt mellom produksjon og eliminasjon av laktat og man vil typisk kunne holde intensiteten i opp mot 60 minutter (for godt trente).

Hva er laktat?

Laktat er et stoffskifteprodukt av glukose i cellene og dannes kontinuerlig gjennom hele døgnet. Laktat kan brukes som energikilde for flere celler og kroppen produserer normalt 15 til 20 mmol. laktat per kg. kroppsvekt per døgn. Laktatkonsentrasjonen i blodet hos en voksen person i hvile er normalt mindre enn 2,5 mmol/L. Barn har noe høyere verdier.

 

Laktatnivåene i blodet øker ved fysisk anstrengelse. “Melkesyreterskel er den høyeste pulsen du kan ha uten at du får for stor akkumulasjon av melkesyre (laktat) og muskulaturen stivner. Når du trener på terskefart eliminerer kroppen like mye laktat som den produserer”.

Holder det ikke å vite makspuls?

For de aller fleste er makspulsen tilstrekkelig for å vurdere intensitetssoner. Men en laktattest tar hensyn til hvor høyt i puls den faktiske laktatterskelen ligger, i motsetning til en makspulstest. Dette gir en god individuell vurdering og gir deg et bedre grunnlag for optimal intensitetsstyring.

Hvordan teste laktatverdien?

Ved gradvis økende fysisk belastning kan man måle laktat i blodbanen for å finne ut hvor stor belastning kroppen tåler. Dette gjøres gjerne i form av for eksempel løpsintervaller på fem minutter, med påfølgende laktattest og pause på ca. ett min. Dette gjentas 3-4 ganger til laktatverdien er over 4 mmol/L. Etter laktattesten vil de/den som utfører testen gjøre en grundig vurdering av resultatet og utarbeide individuelle pulssoner som viser hvilken intensitetssone du bør ligge i for å få mest ut av treningsøktene dine.

 

Laktatmålingen utføres med at man bruker en stikkpenn på pekefingeren og deretter måler kapillærblod ved hjelp av et biosensor-instrument og test strips. Hjertefrekvensen måles ofte samtidig.

 

Kontakt alltid profesjonelle fagfolk for å få hjelp til å gjennomføre en grundig laktattest.

Flere bruksområder

Mange utøvere, amatører som profesjonelle, bruker også laktatmåling underveis i øktene sine for å vurdere intensitet og dagsform. Hvis man ved samme treningsdose kan måle en reduksjon av laktatverdien, tyder dette på bedre aerob metabolisme.

 

Kilder:

Laktat (Store Norske Leksikon)

Laktatmåling (Norges Idrettsforbund)

Relevante produkter